Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

„Bezpieczna praca jesienią i zimą w gospodarstwach rolnych”

26 październik 2020

krus

 

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody.

Bywają okresy, w których rolnik wykonuje kilka lub kilkanaście różnorodnych czynności w ciągu doby przy zmieniającej się aurze. Wiele z tych prac rolnik wykonuje na otwartej przestrzeni i tym samym jest narażony na zagrożenia związane ze zmiennością pogody. Jesień i zima są okresami kiedy rolnicy pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych. To też czas właściwego zabezpieczeniach tych maszyn i urządzeń na postoju w zbliżającym się okresie naturalnej przerwy w pracach polowych. Warto pamiętać, że wypadki wskutek pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn oraz przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu stanowiły ponad 10% wszystkich zdarzeń wypadkowych zgłoszonych do PT KRUS w Turku w 2019 r.


Warto stosować następujące zasady postępowania przy konserwacji, naprawie
i parkowaniu maszyn
:

 • zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem
  z pochyłości,

 • stabilnie podpieraj maszyny, aby zapobiec ich opadnięciu lub przewróceniu,

 • parkuj maszyny w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób,

 • zabezpiecz przed opadnięciem maszyny, które remontujesz,

 • naprawy sprzętu zawieszonego na ciągniku można dokonywać po uprzednim opuszczeniu sprzętu na podłoże lub na odpowiednią podstawkę oraz po unieruchomieniu silnika, wyjęciu kluczyka ze stacyjki i uruchomieniu hamulca postojowego,

 • ciągniki, przyczyny, maszyny rolnicze powinny być przechowywane w miejscu
  i w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi i zwierząt.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe. Upadki osób w gospodarstwie rolnym to prawie 43% wszystkich zdarzeń wypadkowych zgłoszonych przez rolników w 2019 roku do PT KRUS w Turku


Przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym najczęściej są:

 • Zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),

 • brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.


Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj zbędne przedmioty i niweluj nierówności),

 • wyrównaj i w miarę możliwości utwardź nawierzchnię podwórza,

 • zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej,

 • zimą na bieżąco likwiduj śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,

 • zadbaj o właściwe oświetlenie podwórzy,

 • sprawdzaj stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,

 • pamiętaj, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone - zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,

 • dostosuj obuwie do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy - dbaj
  o jego czystość i kontroluj stopień zużycia.

Hodowla zwierząt inwentarskich zwłaszcza w okresie zimowym w trybie zamkniętym wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty. Wypadki związane z obsługą zwierząt inwentarskich w 2019 r. stanowiły ponad 14 % wszystkich wypadków zgłoszonych do PT KRUS w Turku.


Warto stosować podstawowe zasady podczas obsługi zwierząt:

 • bądź zdecydowany, ale spokojny i ostrożny,

 • uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz,

 • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia,

 • jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem,

 • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,

 • nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu,

 • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi,

 • nie używaj naprawianych prowizorycznie łańcuchów np. drutem,

 • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego przyczep.

Dbaj o właściwy stan budynków inwentarskich, które powinny być czyste, przestronne, dobrze oświetlone z wydzielonymi stanowiskami dla zwierząt oraz korytarzami paszowymi. Zadbaj o bieżącą wodę na stanowiskach dla zwierząt i kontroluj okresowo instalację elektryczną. Budynki inwentarskie spełniające powyższe warunki zapewnią zwierzętom dobrostan a Tobie Rolniku bezpieczną pracę przy ich obsłudze.


Opracował:

Krzysztof Buchelt

Kierownik PT KRUS

w Turku

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech