Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Turku

30 październik 2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zgodnie z rekomendacją Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach opracowaną na podstawie informacji uzyskanych przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku przekazuje informacje dotyczące ryzyka wystąpienia grypy ptaków w sezonie 2020-2021 Z rejonów Rosji i Kazachstanu napływają doniesienia o wystąpieniu licznych ognisk HPAI u drobiu oraz przypadków u dzikiego ptactwa . Regiony te znane są jako jesienne szlaki migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy w tym Polski .

Z uwagi na powyższe informacje, ryzyko zawleczenia i wystąpienia WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW w Polsce w ciągu najbliższych tygodni należy uznać ZA WYSOKIE .

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności wzmocnienia i przestrzegania zasad bioasekuracji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2017 roku ( w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2017 poz. 722 ) )

Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczą wszystkich posiadaczy drobiu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w tym również osób utrzymujących drób przyzagrodowo.

TUREK 29 października 2020 roku

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech