Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Trwają prace nad SUW Tarnowa

19 październik 2021

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa” w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, mającą na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków, poprawę warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwo oraz poprawę estetyki wsi poprzez przebudowę i rozbudowę SUW w miejscowości Tarnowa. Zadanie realizowane przez firmę HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

loga SUW Tarnowa

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech