Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Podpisanie umowy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

23 grudzień 2022

Podpisanie umowy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 23 grudnia 2022r. Wójt Gminy Brudzew w obecności Pana Ryszarda Bartosika Sekretarza Stanu przy Ministerstwie Rolnictwa, podpisał umowę z wykonawcą Panem Maciejem Rybickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany” z siedzibą w Dziedzicach dotyczącą robót budowlanych na realizację inwestycji pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRUDZEWIE”.

Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków własnych Gminy oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Samorządowych.

Łączna kwota na realizację inwestycji: 11 771 876,60 zł brutto.

Kwota dofinansowania: 8 500 000,00 zł brutto.

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 2024 rok.

Inwestycja ta jest powiązana z realizacją projektu złożonego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z systemem podziemnego magazynowania i retencjonowania wody oraz zakupem wyposażenia”.

Kwota dofinansowania 2 848 018,00 zł.

 

polski lad  BGK 

Media

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech