Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Lekcja historii, 160 rocznica Powstania Styczniowego

27 styczeń 2023

160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw narodowy - Powstanie Styczniowe.

Powszechnym był udział mieszkańców powiatu tureckiego w powstaniu. Zachowały się nieliczne groby i nazwiska. Czas oddać Im hołd - „Gloria Victis”. Przesłanie „ Chwała zwyciężonym” krzepiło serca, budziło ducha, dodawało sił, aby wierzyć, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Przypominało o powstańczym testamencie wolności i patriotycznej powinności niezłomnego trwania.  Z pamięci o styczniowym zrywie uformowały się drogi prowadzące do niepodległości w roku 1918.

Czynny udział z bronią w reku wzięli mieszkańcy Brudzewa oraz miejscowości leżących na terenie gminy brudzewskiej. Najbliżej Brudzewa miała miejsce potyczka, do której doszło w borze pod Krwonami, 20 sierpnia 1863 r., kiedy to partia powstańcza starła się ze stacjonującym w pobliżu oddziałem kozaków. Starcie to zakończyło się porażką Polaków, a ciała poległych powstańców prawdopodobnie pochowano w zbiorowej mogile w lesie sacalskim,

Powstańcze groby są dziś dla nas niczym zatarte karty pisanej księgi, niektóre z nich są jeszcze do odczytania, inne pozostaną na zawsze blade.  Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa udało się dotrzeć do nowych dokumentów, które są świadectwem patriotyzmu mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”. Przykłady:

Antoni Grabowski, urodził się w 1843 r. w Brudzewie, syn Wojciecha i Anny Kaczmarskiej. Zmarł w Turku w 1913 r., gdzie został pochowany na cmentarzu „na Lipce”. Wspomina o nim w swoim pamiętniku dowódca powstańców Ryszard Kurnatowski,

            W Brudzewie pozostawałem do 15-go czerwca i wtenczas Kożuchowski dał znać, że punkt zborny nowo formującej się kawalerii - pod Gosławicami na Bniszewie (sic)e. 4-ch nas: ja, brat Gustaw, Grabowski (krawiec z Brudzewa) i Mikołaj Taborski - siedliśmy na jedną bryczkę, drugą naładowaliśmy rynsztunkiem różnego rodzaju i bronią – konie wierzchowe szły przywiązane za bryczką. Przez Leszcze, Kościelec, …

Natomiast mogiła w Złotnikach, gm. Koźminek, jest miejscem spoczynku powstańców z oddziału Wojciecha Korytkowskiego, poległych  4 listopada 1863 r. Spoczywają tu mieszkańcy Turku …  W mogile tej miało zostać również pochowanych 17 powstańców z oddziału Kurnatowskiego rozbitego przez Rosjan w nieznanych okolicznościach pod Żychowem k. Liskowa.

 

Z dumą i wrażliwością, z poczuciem odpowiedzialności za losy Ojczyzny odczytujemy tę wielką lekcję historii, niesiemy patriotyczne zobowiązanie wobec naszego dziedzictwa. Mamy prawo być dumni z naszej przeszłości, z tego co wniosła Polska w historię Europy i świata. Polskość to jest umiłowanie niepodległości. I tak czynili to 160 lat temu powstańcy styczniowi.

Rocznicę powstańczego zrywu upamiętniły: władze samorządowe Gminy Brudzew, delegacja ze Szkoły Podstawowej w Koźminie oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa. Pod obeliskiem „Gloria Victis” w lesie sacalskim zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Ryszard Kaszyński 

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech