Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


Rejestr umów 2019


Lp

Data zawarcia umowy

Znak umowy

Przedmiot umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Wartość

Treść

Uwagi

2382019-12-20PMR.6831.14.2019Aneks do umowy dotyczącej wykonania podziału działek pod budowę dróg wewnętrznychUsługi Geodezyjne Paweł CichońPodgląd
2372019-12-19IOŚ.6140.5.2019Umowa w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy BrudzewPGKiM Sp.z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
2362019-12-16PMR.6822.1.2019Umowa w sprawie odpłatnego przekazania urządzenia wodociągowegoTomasz Filipiak25056.68Podgląd
2352019-12-11IOŚ.7013.14.2019Wykonanie robót budowlanych "Remont nawierzchni asfaltowej 2 mostów w ciągu dróg gminnyvch w msc. Bogdałów i Krwony, gmina Brudzew"Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.32812.83Podgląd
2342019-11-08IOŚ.7013.11.2019Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn.: "wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę oświetlenia ulicznego- linia kablowa w msc. Marulew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak13001.10Podgląd
2332019-10-17IOŚ.7013.24.2019Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego placu zabaw na ul. Piaski w Brudzewielinia kablowa oświetlenia ulicznego 70 mb wraz z montażem latarni z oprawą LED- 2 szt. P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak12300.00Podgląd
2322019-10-17IOŚ.7013.23.2019Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Turkowskiej w Brudzewie- linia kablowa oświetlenia o dł. 137 mb wraz z montażem latarni z oprawą LED"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak24600.00Podgląd
2312019-10-11IOŚ.7013.6.2019Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w msc. Olimpia, Gmina Brudzew"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska8400.00Podgląd
2302019-10-11IOŚ.7013.4.2019Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa, Gmina Brudzew"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska10000.00Podgląd
2292019-09-09IOŚ.7013.12.2019Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn.: "Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę oświetlenia ulicznego- linia napowietrzna w msc. Izabelin- 1 szt. lampP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak14145.00Podgląd
2282019-08-22IOŚ.7013.10.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie pn.: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Cichów, Gmina Brudzew- etap I"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak92250.00Podgląd
2272019-06-26IOŚ.7013.30.2018Wykonanie robót budowlanych- zadanie "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brudzew obejmujące zadania: - rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Olimpia, Gmina Brudzew dz. nr 55/4 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Olimpia, Gmina BrudzeP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak30750.00Podgląd
2262019-06-26IOŚ.7013.14.2019Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej dot. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Janów, Gmina Brudzew"P.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak14760.00Podgląd
2252019-06-20PMR.2151.6.1.2019Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geod. Kuźnica Janiszewska oraz opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenómgr inż. bud. Anna Białecka-Śliwa300.00Podgląd
2242019-11-25IOŚ.6230.3.2019Realizacja zadania: "Środowisko oczyszczamy- AZBEST usuwamy" Logistyka Odpadów Sp. z o.o.Podgląd386,64 zł za zebranie, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobu azbestowego
2232019-11-18PMR.6831.14.2019Wykonanie podziału działek położonych w obrębie geodezyjnym Kolnica, w celu wydzielenia części działek pod budowę dróg wewnętrznychUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1050.00Podgląd
2222019-11-12OR.1330.8.2019Produkcyjne przyłączenie Portalu Zamawiającego do Węzła Krajowego.e-Instytucja.pl Sp. z o.o.6500.00Podgląd
2212019-11-14PMR.6822.1.2019Wykonanie wyceny odcinka sieci wodociągowej w msc. Kolnica o długości 179mbARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOŁODZIEJCZAK MARIA650.00Podgląd
2202019-10-28PMR.6843.2.2019Wykonanie 2 szt. operatów szacunkiowych, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Brudzewie, stanowiącej własność Gminy BrudzewARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOŁODZIEJCZAK MARIA- Edyta Ostrowska2000.00Podgląd
2192019-11-07IOŚ.7031.31.2019Jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie zużytych opon zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w BrudzewieKON-WIT RECYKLING s.c.PodglądWartość umowy zawarta w treści
2182019-11-20PMR.6830.7.2019Wykonanie obustronnego ustalenia przebiegu granic nieruchomości sklasyfikowanychw ewidencji gruntów jako "dr", stanowiących własność Gminy Brudzew Usługi Geodezyjne Marianna Kaczmarek6300.00Podgląd
2172019-08-02PMR.7230.132.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego INEA S.A.240.00Podgląd
2162019-10-07IOŚ.605.1.2019Stworzenie przejrzystej strony internetowej o tematyce odpadowej, poświęconej bezpłatnemu umieszczaniu ogłoszeń dotyczących rzeczy zbędnych (niepotrzebnych) typu sprzęt agd, rtv, meble itp.- aktywny moduł ogłoszeńCENTERTRONIK.COM Dariusz Fret4858.50Podgląd
2152019-10-23IOŚ.272.4.2019Wykonanie robót budowlanych "Remont drogi gminnej w msc. Bratuszyn, gmina Brudzew"Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.752810.53Podgląd
2142019-10-01OR.2150.52.2019Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu gminy BrudzewAgata Kujawa2613.52Podgląd
2132019-10-14PMR.7230.163/I/2019Porozumienie w sprawie umieszczenia infrastruktury kablowej do planowanej farmy fotowoltaicznej- przedsięwzięcie " Transformacja energetyczna w regionie- budowa farmy fotowoltaicznej na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów"Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka AkcyjnaPodgląd
2122019-10-22PMR.7230.167.II.2019Umowa na umieszczenie infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego i przyłącza do kolektora kanalizacji sanitarnej w gruncie drogi wewnętrznejAndrzej Karwacki10.00Podgląd
2112019-10-22PMR.7230.167.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłacza wodociągowego i przyłącza do kolektora kanalizacji sanitarnej- studni Andrzej Karwacki13.32Podgląd
2102019-10-08IOŚ.3032.1.2019Obowiązek pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji programu związanego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Turimpex Arkadiusz Bartosik880.00Podgląd
2092019-10-18PMR.6810.3.2019Umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjno-klasyfikacyjnej dotyczącej klasyfikacji gruntu oznaczonego numerami ewidencyjnymi działek 200/2, 199 obręb geodezyjny Bogdałów i 133 obręb geodezyjny MarulewUsługi Geodezyjne Marianna Kaczmarek800.00Podgląd
2082019-10-03PMR.2151.7.1.2019Umowa sporządzenia opinii architektoniczno-urbanistycznej do przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Cichów, gm. Brudzewmgr inż. arch. Marian Lis250.00Podgląd
2072019-10-03PMR.6840.2.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 362/13 i 364/20 położonych w obrębie geodezyjnym Brudzew, gmina Brudzew stanowiących własność Gminy Brudzew, przeznaczonych do sprzedażyARENDA Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria400.00Podgląd
2062019-10-03PMR.6840.1.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 362/14 i 364/21 położonych w obrębie geodezyjnym Brudzew, gmina Brudzew stanowiących własność Gminy Brudzew, przeznaczonych do sprzedażyARENDA Wycena Nieruchomości Kołodziejczak Maria400.00Podgląd
2052019-06-20PMR.2151.6.2.2019Umowa na sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geod. Kuźnica Janiszewska oraz opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaPracownia Usług projektowych Agnieszka Wiśniewska300.00Podgląd
2042019-06-20PMR.2151.6.3.2019Umowa na sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geod. Kuźnica Janiszewska oraz opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowamgr inż. arch. Andrzej Wydro300.00Podgląd
2032019-10-22IOŚ.3032.17.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Dorota Kwiatkowska4000.00Podgląd
2022019-10-21IOŚ.3032.13.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Adam Karbowy4000.00Podgląd
2012019-10-21IOŚ.3032.14.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Ireneusz Janczyk4000.00Podgląd
2002019-10-03PMR.2151.7.2.2019Sporządzenie opinii architektoniczno-urbanistycznej do przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego CichówPracownia Usług Projektowych Agnieszka Wiśniewska250.00Podgląd
1992019-10-17IOŚ.3032.20.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Lidia Raźniewska4000.00Podgląd
1982019-10-17IOŚ.3032.19.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Alina Staszak4000.00Podgląd
1972019-10-17IOŚ.3032.15.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Justyna Drzewiecka4000.00Podgląd
1962019-10-01OR.2150.51.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej OKW Nr 6 w Galewie, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Jan Szafrański350.00Podgląd
1952019-10-01OR.2150.50.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej OKW Nr 5 w Krwonach, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Aleksandra Karbowy350.00Podgląd
1942019-10-01OR.2150.49.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej OKW Nr 4 w Koźminie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Agnieszka Waliszek400.00Podgląd
1932019-10-01OR.2150.48.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej OKW Nr 3 w Janowie, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Renata Wotalska350.00Podgląd
1922019-10-01OR.2150.47.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej OKW Nr 1 i 2 w Brudzewie, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Rafał Borkowski500.00Podgląd
1912019-10-01OR.2150.46.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Mirosława Muszalska400.00Podgląd
1902019-10-01OR.2150.45.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Wiesław Mankiewicz450.00Podgląd
1892019-10-01OR.2150.44.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Jan Binkiewicz400.00Podgląd
1882019-10-01OR.2150.43.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Alina Ciesielska450.00Podgląd
1872019-10-01OR.2150.42.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Mirosława Sobczak400.00Podgląd
1862019-10-01OR.2150.41.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Monika Olas400.00Podgląd
1852019-10-01OR.2150.40.2019Rozliczenie finansowe wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. Justyna Szurgot1200.00Podgląd
1842019-10-01OR.2150.39.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Anna Strzelińska1500.00Podgląd
1832019-10-01OR.2150.38.2019Wykonywanie zadań koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Piotr Wotalski1500.00Podgląd
1822019-10-01OR.2150.37.2019Wykonywanie różnych czynności (treść w załączeniu) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r.Tomasz Józefowicz1200.00Podgląd
1812019-10-08IOŚ.041.2.2019Umowa na wykonanie robót budowlanych- zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa".PHU EKO-BRUK Lidia Uznańska47158.20Podgląd
1802019-10-16IOŚ.3032.12.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Piotr Krzyżanowski4000.00Podgląd
1792019-10-02PMR.7230.160.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowegoKlaudia Bukowiecka i Marcin Perek10.00Podgląd
1782019-10-02PMR.7230.160.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowego Klaudia Bukowiecka i Marcin Perek94.00Podgląd
1772019-10-01IOŚ.605.1.2019Umowa na wykonanie Kalendarza edukacyjnego na rok 2020 w ilości 1600 szt. w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Odpowiedzialni za środowisko- stworzenie nowych źródeł upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Brudzew" dofinansowanegAgencja Reklamowa Drukarnia "ARA" s.c. 8191.80Podgląd
1762019-10-15IOŚ.3032.22.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Mieczysław Przybył4000.00Podgląd
1752019-10-15IOŚ.3032.23.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Ewa Murawska4000.00Podgląd
1742019-10-15IOŚ.3032.21.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Tomasz Słomowski4000.00Podgląd
1732019-10-15IOŚ.3032.16.2019Umowa przyznania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Lidia Nita4000.00Podgląd
1722019-10-02PMR.7230.159.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowego.Grzegorz Wieczorek10.00Podgląd
1712019-10-02PMR.7230.159.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej.Grzegorz Wieczorek10.00Podgląd
1702019-10-02PMR.7230.158.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej.Jakub Wieczorek10.00Podgląd
1692019-10-02PMR.7230.158.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowego.Jakub Wieczorek10.00Podgląd
1682019-10-11IOŚ.041.7.2019Przeprowadzenie zajęć praktycznych- kulinarnych pn. "Chrzan ważny składnik w kuchni lokalnej i regionalnej. Kuchenne rekonstrukcje." Maciej Barton2500.00Podgląd
1672019-09-16PMR.7230.150.2019Umowa na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza do kanalizacji sanitarnejAndrzej KarwackiPodgląd
1662019-08-26PMR.7230.135.2019Umowa na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegoKlaudia Bukowiecka, Marcin PerekPodgląd
1652019-08-22IOŚ.605.1.2019Umowa na wykonanie produkcji filmu Stand-up pn. "Śmieci pół żartem pół serio" w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Odpowiedzialni za środowisko- stworzenie nowych źródeł upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Brudzew" dofinansowAdam Sobaniec Stand-up7000.00Podgląd
1642019-09-13IOŚ.041.7.2019Przeprowadzenie trzygodzinnych zajęć praktycznych pn. "Chrzan jakiego nie znacie. Co można zrobić z chrzanu inspirując się historią kuchni" w ramach Projektu "Powrót do korzeni, byleby tego nie schrzanić- czyli kultywowanie tradycji lokalnych w ChrząblicaJózef Siadak1500.00Podgląd
1632019-09-13IOŚ.041.7.2019Przeprowadzenie sześciu godzinnych warsztatów pn. "Utrzyj chrzanu dobrego...- poszukiwanie zapomnianych smaków i kultywowanie tradycji lokalnych"Aleksandra Kleśta-Nawrocka5000.00Podgląd
1622019-09-09IOŚ.7021.8.2019Umowa na wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej w msc. Krwony, gmina Brudzew- sytuacja awaryjna-zapadnięcie się przepustu w ciągu drogi gminnej powodujące konieczność rozebrania całej nawierzchni jezdni na przepuście, wykonanie izolacji, zabezpieczPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.23743.06Podgląd
1612019-09-18IOŚ.272.3.2019Umowa na wykonanie robót budowlanych "Częściowa rozbiórka wraz z przebudową świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w msc. Tarnowa, gmina Brudzew"P.P.H.U. "MISZBUD"834644.66Podgląd
1602019-09-18RG.7013.1.2015Umowa pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: instalacyjno-inżynieryjnej, konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pod nazwą: "Częściowa rozbiórka wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w msc. TKONSPROJEKT inż. Wiesława Kolenda16000.00Podgląd
1592019-09-05IOŚ.2601.9.2019Umowa na dostarczenie 30 ton węgla kamiennego ekogroszkuP.H.U "EDEK" Edward Mendak24600.00Podgląd
1582019-08-08IOŚ.7013.2.2019Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej "Przebudowa drogi gminnej Brudzew-Kolnica-Galew w msc. Kolnica, Gmina Brudzew"Biuro Projektowe Martyna Maciejewska12000.00Podgląd
1572019-08-08IOŚ.7021.12.2019Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej "Remont drogi gminnej Brudzew-Kolnica-Galew w km 1+585 do km 2+983"Biuro Projektowa Martyna Maciejewska9300.00Podgląd
1562019-06-28IOŚ.7013.4.2017Pełnienie kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej- "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolnica wraz z budową kanalizacji deszczowej- etap II"Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski5270.00Podgląd
1552019-08-01IOŚ.7013.3.2017Umowa pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i wodno- kanalizacyjnej- "Budowa i przebudowa dróg w msc. Brudzew, Janiszew gmina Brudzew"Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski4661.70Podgląd
1542019-08-02PMR.7230.133.II.2019Umowa na umieszczenie infrastruktury technicznej w postaci telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego od firmy "Creative Design Group"INEA S.A. PodglądWartość umowy zawarta w treści
1532019-08-26PMR.7230.134.2019Umowa na umieszczenie urządzenia celem wykonania przyłącza wodociągowegoGrzegorz WieczorekPodgląd
1522019-07-24PMR.7230.120.2019Umowa na umieszczenie urządzenia celem wykonania przyłącza wodociągowegoMilena i Zbigniew ModrzejewscyPodgląd
1512019-07-15PMR.7230.119.2019Umowa na umieszczenie urządzenia celem wykonania przyłącza wodociągowegoJakub WieczorekPodgląd
1502019-09-05PMR.7230.127.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznejEmilia i Łukasz KurzawaPodglądWartość umowy zawarta w treści
1492019-09-05PMR.7230.127.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej, celem wykonania przyłącza wodociągowego.Emilia i Łukasz Kurzawa12.00Podgląd
1482019-08-21IOŚ.605.1.2019Umowa dotacji przedsięwzięcia pn.: "Odpowiedzialni za środowisko- stworzenie nowych źródeł upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Brudzew"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu57500.00Podgląd
1472019-06-24IOŚ.3032.1.2019Aneks nr 1 do umowy z dnia 13.05.2019r.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Turimpex- Arkadiusz BartosikPodgląd
1462019-07-01OR.2150.36.2019Zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
1452019-07-01OR.2150.35.2019Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
1442019-07-01OR.2150.34.2019Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuGrzegorz Rosiak400.00Podgląd
1432019-07-01OR.2150.33.2019Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek400.00Podgląd
1422019-07-01OR.2150.32.2019Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuZbigniew Synenko530.00Podgląd
1412019-07-01OR.2150.31.2019Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMirosław Skolimowski530.00Podgląd
1402019-07-01OR.2150.30.2019Wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie, utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki530.00Podgląd
1392019-07-17OR.2151.2.2019Wykonanie na potrzeby promocji Gminy Brudzew rzeźby w drewnie o wysokości ok. 110cm.Piotr Staszak824.00Podgląd
1382019-06-27PMR.6810.2.2019Wykonanie dokumentacji geodezyjno-klasyfikacyjnej dotyczącej klasyfikacji gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42/126 o pow. 0,0049 ha obręb geodezyjny Brudzyń oraz 133/1, 134/1, 135/1 obręb geodezyjny KwiatkówUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń800.00Podgląd
1372019-06-26PMR.6823.9.2019Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 49 o pow. 0,17ha i 668 o pow. 0,02ha położonych w obrębie geodezyjnym KozubówARENDA Wycena nieruchomości- Kołodziejczak Maria700.00Podgląd
1362019-06-25PMR.6823.8.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 406/2 o pow. 0,06ha położonej w obrębie geodezyjnym WincentówARENDA Wycena nieruchomości- Kołodziejczak Maria450.00Podgląd
1352019-06-14PMR.2151.3.2019Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geod. Cichówmgr inż. Anna Białecka-Śliwa15000.00Podgląd
1342019-06-10PMR.7230.106.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. TarnowaSzczepan Fafuła20.93Podgląd
1332019-05-29PMR.7230.101.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. KolnicaMalwina Struglińska17.30Podgląd
1322019-05-29PMR.7230.100.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. KolnicaBłażej Strugliński17.30Podgląd
1312019-05-29PMR.7230.102.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. KolnicaBeata i Rafał Szurgot17.30Podgląd
1302019-05-29PMR.7230.102.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegow msc. KolnicaBeata i Rafał Szurgot6.00Podgląd
1292019-05-29PMR.7230.100.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegow msc. KolnicaBłażej Strugliński6.00Podgląd
1282019-05-29PMR.7230.101.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegow msc. KolnicaMalwina Struglińska6.00Podgląd
1272019-06-10PMR.7230.106.III.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegow msc. TarnowaSzczepan Fafuła22.25Podgląd
1262019-06-06PMR.6822.1.2019Umowa na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej 39 działek położonych w obrębie geodezyjnym WincentówKrystian Krawczyk29250.00Podgląd
1252019-06-17IOŚ.3032.8.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ściekówHenryk Janczyk4000.00Podgląd
1242019-06-14IOŚ.3032.11.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Antoni Szałek4000.00Podgląd
1232019-06-14IOŚ.3032.10.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Jarosław Kubiak4000.00Podgląd
1222019-06-14IOŚ.3032.4.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Małgorzata Karolczyk4000.00Podgląd
1212019-06-14IOŚ.3032.6.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Renata Mielczarek4000.00Podgląd
1202019-06-13IOŚ.3032.9.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Marta Michalak-Dudek4000.00Podgląd
1192019-06-14IOŚ.3032.3.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Sara Feder4000.00Podgląd
1182019-06-14IOŚ.3032.7.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Rafał Trząsowski4000.00Podgląd
1172019-06-14IOŚ.3032.2.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Mariusz Pściuk4000.00Podgląd
1162019-06-14IOŚ.3032.5.2019Umowa na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków.Łukasz Miller4000.00Podgląd
1152019-06-10RG72241-1/2010Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym BrudzewARENDA Wycena Nieruchomości Edyta Ostrowska500.00Podgląd
1142019-06-03PMR.6830.3.2019Wykonanie obustronnego ustalenia przebiegu granic działek położonych w obrębie geodezyjnym OlimpiaUsługi geodezyjne Paweł Cichoń8600.00Podgląd
1132019-05-31PMR.6831.10.2019Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 503 i 504 położonych w obrębie geodezyjnym KrwonyUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń2000.00Podgląd
1122019-05-27PMR.7230.98.2019Umowa na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegoSzczepan FafułaPodgląd
1112019-05-23PMR.7230.96.2019Umowa na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej celem wykonania przyłącza wodociągowegoAdam KarbowyPodgląd
1102019-05-20OR.2150.29.2019Rozliczenie finansowe wyborów do Parlamentu EuropejskiegoMarianna Kurcoba840.00Podgląd
1092019-05-20OR.2150.28.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Galewie, w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoJan Szafrański350.00Podgląd
1082019-05-20OR.2150.27.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Krwonach, w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoKatarzyna Kaźmierczak400.00Podgląd
1072019-05-20OR.2150.26.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Koźminie, w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoAgnieszka Waliszek400.00Podgląd
1062019-05-20OR.2150.25.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Janowie, w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoRenata Wotalska350.00Podgląd
1052019-05-20OR.2150.24.2019Wykonywanie zadań operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i Nr 2 w Brudzewie, w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoRafał Borkowski500.00Podgląd
1042019-05-20OR.2150.23.2019Przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 6 w Galewie do wyborów, otwieranie i zamykanie lokalu w dniu wyborów, posprzątanie lokalu wyborczego.Ryszard Piechocki400.00Podgląd
1032019-05-20OR.2150.22.2019Przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 5 w Krwonach do wyborów, otwieranie i zamykanie lokalu w dniu wyborów, posprzątanie lokalu wyborczego.Wiesław Mankiewicz400.00Podgląd
1022019-05-20OR.2150.21.2019Przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 4 w Koźminie do wyborów, otwieranie i zamykanie lokalu w dniu wyborów, posprzątanie lokalu wyborczego.Leszek Kurcoba400.00Podgląd
1012019-05-20OR.2150.20.2019Przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 3 w Janowie do wyborów, otwieranie i zamykanie lokalu w dniu wyborów, posprzątanie lokalu wyborczego.Alina Ciesielska400.00Podgląd
1002019-05-20OR.2150.19.2019Przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 2 w Brudzewie do wyborów, otwieranie i zamykanie lokalu w dniu wyborów, posprzątanie lokalu wyborczego.Bogdan Marszałek400.00Podgląd
992019-05-20OR.2150.18.2019Przygotowanie lokalu wyborczego OKW Nr 1 w Brudzewie do wyborów, otwieranie i zamykanie lokalu w dniu wyborów, posprzątanie lokalu wyborczego.Roman Grzelak400.00Podgląd
982019-05-13IOŚ.3032.1.2019Umowa pełnienia kompleksowej usługi inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji programu związanego z udPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe Turimpex- Arkadiusz Bartosik800.00Podgląd
972019-04-26PMR.7230.80.2019Umowa na umieszczenie urządzenia celem wykonania przyłącza wodociągowego.Beata i Rafał SzurgotPodgląd
962019-04-26PMR.7230.81.2019Umowa na umieszczenie urządzenia celem wykonania przyłącza wodociągowego.Błażej StruglińskiPodgląd
952019-04-26PMR.7230.79.2019Umowa na umieszczenie urządzenia celem wykonania przyłącza wodociągowego.Malwina StruglińskaPodgląd
942019-04-24PMR.7230.86.2019Umowa korzystania z części gruntu dróg wewnętrznych, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. ChrząbliceSpółka RCI878.00Podgląd
932019-04-15PMR.7230.67.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewRCI Sp. z o.o.199.12Podgląd
922019-04-15PMR.7230.66.2019Umowa korzystania z części gruntu dróg wewnętrznych, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewSpółka RCI817.00Podgląd
912019-04-12PMR.7230.64.2019Umowa korzystania z części gruntu dróg wewnętrznych, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewSpółka RCI770.00Podgląd
902019-04-29PMR.7151.1.2019Umowa najmu lokalu użytkowegoGminne Centrum Usług Wspólnych w Brudzewie100.00Podgląd
892019-04-16OR.2150.13.2019Umowa o świadczenie usłu szkoleniowych w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"Karol Skiba12240.00Podgląd
882019-04-16OR.2150.12.2019Umowa o świadczenie usłu szkoleniowych w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"Monika Szymanowska12240.00Podgląd
872019-04-30OR.2150.17.2019Wykonywanie zadań koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoPiotr Wotalski1500.00Podgląd
862019-04-30OR.2150.16.2019Wykonywanie róznych czynności w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoAnna Strzelińska1500.00Podgląd
852019-04-30OR.2150.15.2019Wykonywanie różnych czynności w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Józefowicz900.00Podgląd
842019-04-16PMR.7230.76.II.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. KolnicaKamil MielcarekPodglądWartość umowy zawarta w treści
832019-04-16PMR.7230.76.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznejKamil Mielcarek54.72PodglądWartość umowy zawarta w treści
822019-04-11PMR.7230.63.II.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. KolnicaTomasz FilipiakPodglądWartość umowy zawarta w treści
812019-04-11PMR.7230.63.I.2019Umowa umieszczenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza wodociągowego w gruncie drogi wewnętrznej w msc. KolnicaTomasz FilipiakPodglądWartość umowy zawarta w treści
802019-04-11PMR.7230.63.2019Umowa zajęcia gruntu drogi wewnętrznejTomasz Filipiak1886.00Podgląd
792019-04-16PMR.7230.78.2019Umowa umieszczenia urządzenia- wykonanie przyłącza wodociągowego.Justyna i Dawid KmiećPodgląd
782019-04-24PMR.7230.87.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. ChrząbliceSpółka RCI42.35Podgląd
772019-04-12PMR.7230.65.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznehj w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewSpółka RCI129.13Podgląd
762019-04-05IOŚ.6140.2.2019Umowa na wykonywanie usług polegających na sterylizacji i kastracji psów na terenie gminy Brudzew, należących do mieszkańców gminy BrudzewVET-LAB Brudzew dr Piotr KwiecińskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
752019-04-01OR.2150.14.2019Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu Gminy BrudzewAgata Kujawa2563.00Podgląd
742019-04-17PMR.6823.6.2019wykonnaie operatu szcunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 0,3424 ha.Maria Kołodziejczak "Arenda Wycena Nieruchomości"900.00Podgląd
732019-01-08PMR.2151.2.2019aneks nr 1 do umowy PMR.2151.2.2019 z dnia 8 stycznia 2019r. zmiana zapoisu paragrafu 4 umowyMarian Lis, ul. Zygmunta Augusta3,62-510 Konin6660.00Podgląd
722019-04-13PMR.2451.5.2019Sporządzenie opinii prawnejDr.Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa3999.96Podgląd
712019-04-02PMR.7230.48.III.2019Umowa zajęcia gruntu celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. Brudzew Spółka RCI1200.00Podgląd
702019-04-03PMR.7230.49.II.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewSpółka RCI166.66Podgląd
692019-04-02PMR.7230.41.III.2019Umowa zajęcia gruntu celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewSpółka RCI462.00Podgląd
682019-04-02PMR.7230.42.II.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. BrudzewSpółka RCI55.11Podgląd
672019-04-01PMR.7230.44.II.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. KoźminSpółka RCI324.55Podgląd
662019-03-29PMR.7230.43.III.2019Umowa zajęcia gruntu- wykonanie szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. KoźminSpółka RCI1858.00Podgląd
652019-04-01OR.2150.11.2019Koszenie, podkaszanie, wałowanie boiska sportowego przy ul. Piaski w Brudzewie oraz terenu w obrębie ogrodzenia bosika sportowego.Grzegorz Ratajczyk687.00Podgląd
642019-03-01OR.2150.10.2019Sprzątanie boiska sportowego przy ul. Piaski w Brudzewie oraz terenu wokół niego, podlewanie, nawożenie boiska, otwieranie i zamykanie kompleksu sportowego OrlikJózef Żurawski402.00Podgląd
632019-04-08IOŚ.7013.5.2019Wykonanie dokumentacji projektowej techniczno-kosztorysowej obejmującej zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 642557 w msc. Bierzmo, Gmina Brudzew"Projektowanie i Budowa Dróg Hieronim Maciejewski29889.00Podgląd
622019-03-08PMR.2451.4.2019Sporządzenie opnii prawnej.Dr Krystian Ziemnski & Partners Kancelaria Prawna9000.00Podgląd
612019-01-04IOŚ.7021.1.2019prowadzenie stałej konserwacji i obsługi serwisowej urządzeń w budynku gminnej hali sportowej w Brudzewie.Państwo Roman Żółtowłos i Urszula Wilińska-Smółkowska Z.P.H.U. "WIZO" ul. Polna 1, 87-800 Włocławek1672.80Podgląd
602019-03-25PMR.6831.4.2019przygotowanie mapy, zawierającej projekty podziału nieruchomności Paweł Cichoń Usługi Geodezyjne, Turkowska 29A, 62-720 Brudzew6650.00Podgląd
592019-02-01PMR.2151.6.2018opracowanie projketu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych Gminy Brudzew uchwalonego uchwałą nr XVI// Rady Gminy Brudzew z dnia 26.03.2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przesMarianem Lisem, ul. Zygmunta Augusta 3, 62-510 Konin, Panią Kataryzną Marszałek-Łabuda, ul. Wioślarska 19, 62-5202 Konin oraz Panią Henryką Twardowską, ul. Zakole 8/44, 62-510 Koonin36000.00Podgląd
582019-03-22IOŚ.7013.10.2019wykonanie robót budowlanych "Przebudowa instalcji centralnego ogrzewania w budynku stannowiącym własność Gminy Brudzew w msc. Kwony, Gmina Brudzew"Ryszard Kasprzak BUDOFACH, Bratuszyn 20, 62-720 Brudzew120000.00Podgląd
572019-03-18IOŚ.7013.8.2019wykonanie robót budowlanych "Przewiert ziemny pod boiskiem sportowym przy ul. Piaski w ramach zadania :Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Piaski w Brudzewie".Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. zo.o. z siedzibą ul. Komunalna 8, 62-700 Turek13500.00Podgląd
562019-02-19PMR.7230.19.II.2019Gmina zezwala na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokapsmowej sieci wodociągowej w pasie drogi wewnętrznej nr 353 obręb Janiszew.RCI, ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań405.65Podgląd
552019-02-19PMR.7230.18.III.2019 Gmina oddaje do korzystania część gruntu drogę wewnątrzną nr geodezyjnym 353, obręb geodezyjny Janiszew cel wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w miesjcowości Janiszew, obręb geodezyjny Janiszew.RCI, ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań2873.28Podgląd
542019-03-18PMR.7230.32.2019wykonanie szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. Brudzew nr 520, 521,525/5,526/2 obręb geodezyjny Brudzew Spółka RCI z siedzibą w Poznania, ul. Poznaniu, ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań2078.70Podgląd
532019-02-20OR.1330.1.2019Umowa na korzystanie z produktów elektronicznych Wydawnictwa C.H. Beck- System LegalisWydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o. 2860.00Podgląd
522019-02-08IOŚ.7013.24.2018Wykonanie koncepcji zagospodarowania ścieków z terenu Gminy Brudzew.Pracownia Projektowa Techniki Sanitarnej Proj-San Magdalena Drzewiecka24108.00Podgląd
512019-02-13IOŚ.7013.6.2019Wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w ilości 6 szt. dla działek stanowiących drogę gminną w msc. OlimpiaUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1400.00Podgląd
502019-02-13IOŚ.7013.5.2019Wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w ilości 6 szt. dla działek stanowiących drogę gminną w msc. BierzmoUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń4200.00Podgląd
492019-02-13IOŚ.7013.4.2019Wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w ilości 6 szt. dla działek stanowiących drogę gminną w msc. BrudzewUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń1600.00Podgląd
482019-02-13IOŚ.7013.3.2019Wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w ilości 6 szt. dla działek stanowiących drogę gminną w msc. KolnicaUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń2500.00Podgląd
472019-02-13IOŚ.7013.2.2019Wykonanie dokumentacji geodezyjnej polegającej na wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych w ilości 6 szt. dla działek stanowiących drogę gminną w msc. KolnicaUsługi Geodezyjne Paweł Cichoń3000.00Podgląd
462019-02-01IOŚ.7021.1.2019Wymiana istniejących energochłonnych opraw oświetlenia w pomieszczeniach budynku gminnej hali sportowej w BrudzewieP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak11098.29Podgląd
452019-03-01IOŚ.7322.1.2019Umowa o dofinansowanie udziału w targach ANNUAL INVESTMENT MEETING 2019 w DubajuUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego60000.00Podgląd
442019-02-20IOŚ.7021.6.2019Umowa sprzedaży piasku i pospółki na potrzeby utrzymania dróg gminnych wraz z transportem na plac Zakładu Gospodarki KomunalnejTransport i Sprzedaż Kruszyw Kiciński Jerzy69802.50Podgląd
432019-02-04PMR.7031.2.2019Wykonanie w budynku stanowiącym własność Gminy Brudzew zlokalizowanym przy ul. Plac Wolności 25B obowiązkowych prac kominiarskich tj. czyszczenie okresowe przewodów kominowychUsługi Kominiarskie Józef Tylka166.05Podgląd
422019-02-04PMR.7031.1.2019Wykonanie w budynku Urzędu Gminy obowiązkowych prac kominiarskich, tj. czyszczenie okresowe przewodów kominowych.Usługi Kominiarskie Józef Tylka204.18Podgląd
412019-02-18PMR.7021.6.2019Wykonanie w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy Brudzew obowiązkowych prac kominiarskich.Zakład Kominiarski Tylka Józef1992.60Podgląd
402019-02-21PMR.7021.9.2019Aneks Nr 1 do umowy użyczenia dotyczącej Świetlicy WiejskiejOSP ChrząblicePodgląd
392019-01-22PMR.7230.1.II.2019Umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. JaniszewRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
382019-01-21PMR.7230.6.2019Umowa na umieszczenie urządzenia- wykonanie rurociągu kablowego w msc. JaniszewRCI. Sp. z o.o.Podgląd
372019-02-15PMR.7230.14.II.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. DąbrowaRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
362019-02-14PMR.7230.16.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Koźmin, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Sp. z o.o.1284.00Podgląd
352019-02-15PMR.7230.17.2019Umowa umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. KoźminRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
342019-02-14PMR.7230.14.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Dąbrowa, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Sp. z o.o.2752.00Podgląd
332019-02-14PMR.7230.8.2019Umowa na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w postaci szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. JaniszewRCI Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
322019-01-21PMR.7230.7.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Janiszew, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej.RCI Sp. z o.o.1894.20Podgląd
312019-01-02OR.2150.9.2019Przyjmowanie odpadów komunalnych w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie, przy ul. PólkoWojciech KaszyńskiPodglądWartość umowy zawarta w treści
302019-01-02OR.2150.8.2019- zapewnienie sprawnego funkcjonowania OSP w Brudzewie w Krajowym Systemi Ratowniczo-Gaśniczym - współdziałanie z Komendą Powiatową PSP w Turku - i inne (zawarte w treści)Henryk Świętochowski530.00Podgląd
292019-01-02OR.2150.7.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMariusz Andrzejewski330.00Podgląd
282019-01-02OR.2150.6.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Koźminie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuAndrzej Koral330.00Podgląd
272019-01-02OR.2150.5.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuGrzegorz Rosiak400.00Podgląd
262019-01-02OR.2150.4.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Chrząblicach - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuTomasz Maciaszek400.00Podgląd
252019-01-02OR.2150.3.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuZbigniew Synenko530.00Podgląd
242019-01-02OR.2150.2.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuMirosław Skolimowski530.00Podgląd
232019-01-02OR.2150.1.2019- wykonywanie czynności kierowcy i mechanika samochodów strażackich w Brudzewie - utrzymywanie sprawności sprzętu ratowniczego - utrzymywanie porządku w samochodach strażackich oraz garażuPiotr Karwacki530.00Podgląd
222019-01-02IOŚ.7021.1.2019Wykonanie w budynku Gminnej Hali Sportowej obowiązkowych prac kominiarskich zgodnych z obowiązującymi przepisami.Zakład Kominiarski Tylka Józef221.40Podgląd
212019-01-31IOŚ.603.1.2019Wykonanie pełnego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w msc. Smolina.SALUBRIS Sp. z o.o. Sp.K.4182.00Podgląd
202019-01-02IOŚ.7021.3.2019Umowa najmu pomieszczeń zaplecza szatniowo- sanitarnego przy ul. Piaski w BrudzewieGKS "Kasztelania" Brudzew400.00Podgląd
192019-01-02IOŚ.7021.1.2019Umowa najmu pomieszczeń hali sportowej w Brudzewie.GKS "Kasztelania" Brudzew100.00Podgląd
182019-01-15PMR.7230.1.III.2019Umowa zajęcia gruntu dróg wewnętrznych w msc. Janiszew, celem wykonania szerokopasmowej sieci światłowodowej w msc. Janiszew.RCI Sp. z o.o.2656.80Podgląd
172019-02-04PMR.7021.5.2019Umowa użyczenia nieruchomości oznaczonych numerami 498/4 i 497 wraz z zabudowaniami o łącznej powierzchni 0,0415ha położonych w msc. Galew, obręb geodezyjny Wincentów, gm. BrudzewStowarzyszenie OSP w GalewiePodgląd
162019-01-21PMR>7021.3.2019Umowa przyjęcia obowiązku pełnienia funkcji Inspektora nadzoru oraz kierownika budowy nad robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji drobnych robót remontowych i budowlanych realizowanych przez Gminę Brudzew lub jednostki"BiaMar" Urszula Krysiak- Witold Krysiak14022.00Podgląd
152019-01-21PMR.6845.1.2019Umowa dzierżawy do używania i pobierania pożytków części gruntów celem ustawienia na nich pojemników metalowych w ilości 6 szt. z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych.Wtórpol Sp. z o.o. 380.16Podgląd
142019-01-02IOŚ.7021.1.2019Umowa najmu 2m2 powierzchni- znajdujące się w budynku Gminnej Hali Sportowej pod instalację automatów samosprzedających"SNACK LAND" Mateusz Walkowski123.00Podgląd
132019-01-02OR.2151.1.2019Obsługa Urzędu Gminy Brudzew w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pełnej realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenSzkolenia i doradztwo bhp i ppoż Krzysztof Matczak250.00Podgląd
122019-01-24PMR.6823.3.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/2 położonej w obrębie gedezyjnym ChrząbliceArenda Wycena Nieruchomości- Edyta Ostrowska600.00Podgląd
112019-01-24PMR.6823.1.2019Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 327/1, położonej w obrębie geodezyjnym Janów, będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Brudzew z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej.Arenda Wycena Nieruchomości- Edyta Ostrowska360.00Podgląd
102019-01-04IOŚ.7021.1.2019Prowadzenie stałej obsługi serwisowej systemów: CCTV, SSViN, SAP oraz instalacji elektrycznej w budynku Gminnej Hali Sportowej w BrudzewieP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar JankowiakPodglądWartość umowy zawarta w treści
92019-01-14IOŚ.7021.3.2019Dostawa i wymiana 28 sztuk opraw LED o mocy 150W w celu wymiany istniejących energochłonnych opraw oświetlenia na boisku ORLIK w Brudzewie, ul. PiaskiP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak19114.20Podgląd
82019-01-11IOŚ.7021.1.2019Wymiana 64 sztuk istniejących metalohalogenkowych opraw oświetlenia areny głównej w budynku gminnej hali sportowej w Brudzewie przy ul. Powstańców Wlkp na oprawy LEDP.H.U. "ELEKTRO-INSTAL" Waldemar Jankowiak12300.00Podgląd
72019-01-02IOŚ.7031.4.2019Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadó elektrycznych i elektronicznychELEKTRORECYKLING SP. Z O.O.PodglądWartość umowy zawarta w treści
62019-01-08PMR.2151.2.2019Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja, a także analiz, warunków i zasad gospodarowMarian Lis2960.00Podgląd
52019-01-08PMR.2151.1.2019Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Brudzew wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja, a także analiz, warunków i zasad gospodarowania terenu oraz jego zabudowy Marian Lis16470.00Podgląd
42019-01-02IOŚ.7031.3.2019Świadczenie usługi polegającej na: odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów o kodzie 200132- leki inne niż wymienione w 200131, zgromadzonych w PSZOKZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. PodglądWartość umowy zawarta w treści
32019-01-02IOŚ.7031.2.2019Wykonanie usług polegających na: - wstawieniu pojemników, worków oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Brudzew - wstawieniu kontenerów, pojemników oraz odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
22019-01-02IOŚ.7031.1.2019Wykonanie usług polegających na: - wyposażeniu w odpowiednie pojemniki/kontenery Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brudzewie - odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu w odpowiedniej instalacji odzysku oraz zagospodarowania odpadów koPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści
12019-01-026/UO/2019Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniuWykonawcy, w obrębie administracyjnym ZamawiającegoOświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.PodglądWartość umowy zawarta w treści.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech