Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Rewitalizacja

26 czerwca  w Koźminie odbyło się spotkanie podczas którego mieszkańcy mieli możliwość   podzielenia się swoimi pomysłami dotyczącymi działań  i oczekiwanych projektów rewitalizacyjnych.
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w…
Gmina Brudzew podjęła działania zmierzające do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brudzew na lata 2016-2020. W celu opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono analizy wykorzystujące obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Wójt Gminy Brudzew, działając na podstawie art. 6 ustawy o…
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzew Wójt Gminy Brudzew, działając na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji…
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Brudzew otrzymała dofinansowanie na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020 w wysokości ponad 63 tysięcy złotych. Zakończenie projektu zaplanowano na sierpień 2017r.
Można już zgłaszać propozycje w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brudzew, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach ww. Programu na Obszarze Rewitalizacji (OR). Przypomnijmy, że 20 kwietnia 2017r. uchwałą Rady Gminy w Brudzewie wyznaczony został obszar rewitalizacji, a w…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /urzad/templates/bt_magazine/html/com_k2/grid/category.php on line 261
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech