Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Urząd Gminy Brudzew zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej brudzew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwana dalej ustawą).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej brudzew.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.05.2015 r.

W Urzędzie Gminy Brudzew przeprowadzono ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z oceny wynika, że strona internetowa www.brudzew.pl spełnia wymagania w 96 %.

Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej:

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=82b73db7-6d6b-42a0-8305-3b3497f58d8b

Oświadczenie sporządzono 23.01.2020r.

Strona brudzew.pl poddawana jest minimum jednemu badaniu dostępności rocznie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Urząd Gminy Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew.

Osobą odpowiedzialną jest Pani Piotr Wotalski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 279 83 47.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Urząd Gminy Brudzew powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UG Brudzew niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, UG Brudzew może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Lokalizacja i dojazd
  Budynek położony jest w Brudzewie przy skrzyżowaniu ulic Turkowskiej, Szkolnej i Ogrodowej. Oddalony jest o ok. 1 minutę jazdy samochodem od centrum Brudzewa (Plac Wolności). Urząd zlokalizowany jest w centrum gminy i ma dogodne połączenia drogowe.
  Budynek Urzędu Gminy Brudzew posiada trzy kondygnacje: piwnicę, parter i piętro. Wejście do budynku znajduje się od ul. Turkowskiej. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z trzydziestoma miejscami parkingowymi , w tym dwa wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking przed budynkiem wykonany jest z masy asfaltowej natomiast pozostała część wykonana jest z kostki betonowej.
  Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.
 • Oznaczenie
  Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu.
 • Trasa wolna od przeszkód
  Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi na poszczególnych poziomach zapewnia trasę wolną od przeszkód.
 • Winda
  Urząd Gminy Brudzew posiada zewnętrzną windę dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się przy schodach prowadzących do Urzędu. Winda wyposażona jest w przyciski przywołania.
 • Toaleta
  Na parterze znajduję się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Obsługa niepełnosprawnych
  Punkt informacyjny zlokalizowany jest na parterze w pobliżu wejścia do budynku.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20) w Urzędzie Gminy Brudzew, przy załatwianiu spraw oferuję się pomoc w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu, poprzez zapewnienie dostępu do świadczenia usługi tłumacza.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez:

 • pocztę elektroniczną – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 063 279 83 47

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.)

Serwis brudzew.pl jest zgodny ze standardem WCAG 2.0, na poziomie AA.

W punkcie informacyjnym zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku Urzędu przy drzwiach wejściowych znajdują się:

 1. tablica informacyjno-komunikacyjna na której treść napisów wykonana jest także w języku Braille’a;
 2. tyflomapa umożliwiająca zapoznanie się z rozmieszczeniem pomieszczeń na parterze budynku Urzędu.

Na drzwiach pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Brudzew umieszczone są tabliczki z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju, oznaczeniem numeru pokoju w języku Braille’a oraz kodem QR w którym umieszczone są informacje o sprawach załatwianych w pomieszczeniu i pracownikach je wykonujących.

Toalety oznaczone są za pomocą tabliczek – piktogramów, na tabliczkach opis pomieszczenia wykonany jest także w języku Braille’a.

Stopnie schodów wejściowych do Urzędu oraz schodów wewnętrznych oznaczone są kontrastowo.

Drzwi wykonane z przeźroczystych materiałów oznaczone są kontrastowo.

Przed schodami zewnętrznymi i wewnętrznymi wykonane są pasy ostrzegawcze – pola uwagi.

Aktualizacji dokonano w dniu 08.01.2024 r.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech