Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Składanie wniosków o zakup węgla na preferencyjnych zasadach

14 listopad 2022

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Brudzew przyjmowane są wnioski o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

Do zakupu uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego który kupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (tj.: 1,5 t gdy wniosek dotyczy zakupu do 31 grudnia 2022 r. i 3 t gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.)

Warunki zakupu:

  1. Przewidywane sortymenty węgla to: groszek, ekogroszek, orzech oraz miał (węgiel nie będzie workowany).
  2. Wnioskodawca może zakupić maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz maksymalnie 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
  3. Cena za 1 tonę węgla nie przekroczy 2.000 zł brutto.
  4. Cena wskazana w punkcie 3 nie zawiera kosztów transportu węgla z miejsca składowania na terenie gminy do gospodarstwa domowego. Koszt ten ponosi nabywca.

Składanie wniosków:

  1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Punkcie Obsługi Interesanta
    w dniach i godzinach pracy urzędu (parter Urzędu Gminy Brudzew), przesyłając wniosek listem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Brudzew oraz zamieszczony poniżej.

Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Na dzień 14 listopada 2022 r. paliwo stałe przeznaczone do zakupu preferencyjnego nie jest dostępne. Gmina Brudzew oczekuje na podpisanie umowy w tym zakresie z Weglokoks S.A.
z siedzibą w Katowicach.

Polecamy

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech